Tidsplan: Renovering af højhusene

Renoveringen af de syv højhuse kan starte, før end tidligere forventet.
Tidsplanen viser, at vi allerede i 2020 kan få godkendt ansøgningen hos Landsbyggefonden, hvilket betyder, at resten af renoveringsprocessen også kan komme tidligere i gang.

Grundet covid-19 har Landsbyggefonden fået mulighed for at sætte gang i flere store renoverings- og byggesager i 2020 – inklusiv højhusrenoveringen i Brøndby Strand.

Jeres mening er vigtig
Beboernes input til renoveringen er vigtige for, at vi kan skabe det bedste resultat. Derfor inviteres I til workshops i løbet af 2022. Her vil beboere i sammen med arkitekter og ingenører at finde den bedste løsning for renoveringen og de forskellige muligheder.
I modtager naturligvis mere information og invitation til workshops.

Hvad kan/skal renoveres?
I lejlighederne:
– Nye køkkener
– Nye parketgulve
– Nye badeværelsesgulve
– Udskiftning af varmerør, radiatorer, vandrør og afløbsrør
– Ventilation med varmegenvinding
– Nye elektriske installationer
– Tilgængelighedsboliger i udvalgte lejligheder

På bygningerne:
– Reparation af taget
– Helt ny facade og vinduer

Omkring bygningerne:
– De nære friarealer omkring højhusene
– Ny dobbelthøje indgangspartier, lobbyer, med adgang ned til kælderen

Læs mere om hele renoveringsprojektet, der også inkludere renovering af lavhusene her