Tidsplan: Renovering af højhusene

I 2020 blev skema A godkendt for renoveringen af de syv pcb-fri højhuse i Brøndby Strand.
Indtil 2024 arbejdes der på planlægning, udbud og valg af rådgiverteams, projektering m.m.
Den fysiske renovering starter i foråret 2024.

Tidsplan renovering i BB
OBS: tidsplanen er fra oktober 2022, og der tages forbehold for ændringer

Tidsplan renovering i T13
OBS: tidsplanen er fra oktober 2022, og der tages forbehold for ændringer

Renoveringen af højhusene omfatter bl.a. muligheder for:
Vigtigt: Der er forskel på, hvad og hvor meget der skal renoveres i lejlighederne. Det er afhængigt af lejlighedstype og graden af behov. Det er de enkelte afdelinger, der har været med til at vælge, hvad der skal renoveres hos dem. Der kan derfor også være forskel på, hvad der skal renoveres i lejlighederne internt i de enkelte afdelinger.

I lejlighederne:
Nye køkkener i nogle lejligheder
Renovering af parketgulve i nogle lejligheder
Nye badeværelser og gulve i nogle lejligheder
Udskiftning af varmeinstallation og brugsvandsinstallation
Ventilation med genvinding
Nye elektriske installationer

På bygningerne:
Udskiftning af tagdækning
Udskiftning af lette facadeelementer
Renovering af altaner og nye vinduespartier
Totalrenovering herunder isolering af de tunge facader

Omkring bygningerne:
Etablering af op til 30 tilgængelighedsboliger
Retablering af nære friarealer omkring højhusene
Etablering af dobbelthøje rum – lobby – mellem kælderniveau og stueniveau

Beboernes mening er vigtig
Beboernes input til renoveringen er vigtige for, at vi kan skabe det bedste resultat. Derfor inviteres beboerne til workshops i løbet af 2022. Her skal beboerne sammen med arkitekter og ingeniører finde den bedste løsning for renoveringen og de forskellige muligheder.

Tidligere start end forventet
Renoveringen af de syv højhuse blev startet tidligere end forventet.
Grundet covid-19 fik Landsbyggefonden i 2020 mulighed for at sætte gang i flere store renoverings- og byggesager, der ellers først ville blive igangsat i løbet af 2021. Det gjaldt også højhus-renoveringen i Brøndby Strand.

Læs mere om hele renoveringsprojektet, der også inkludere renovering af lavhusene her