Undskyld larmen! Gratis ørepropper uddeles

Vi ved godt, at nedrivningen larmer. Derfor kan alle beboere hente gratis ørepropper på ejendomskontoret

Vi gør, hvad vi kan for begrænse støjen fra nedrivningen, men på trods af diverse tiltag vil det desværre komme til at larme en del, når fundamentet fra højhusene skal fjernes.
Samtidig er vi udfordret af, at plastikken på højhuset ved kraftigt vind river sig løs. Det er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning, men det giver desværre også en træls ensformig larm.

Derfor tilbyder vi alle beboere at hente gratis ørepropper ved ejendomskontorerne hos BAB (Albjergparken 12) eller PAB (Tranumparken 22). Ørepropperne kan gratis afhentes i automaterne, der hænger udenfor ejendomskontorerne.

Ikke en tilladelse til at larme
Ørepropperne er ikke en blåstempling for, at nedrivningen kan larme mere end det tilladte. Kingo Karlsen gør fortsat alt, hvad de kan for at dæmpe støjgenerne, og støjmonitorerings-systemet overvåger stadig, at de gældende støjregler bliver overholdt.

Hvad gør vi for at begrænse larmen?
1) Alle bygningselementer demonteres, anhugges og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra maskiner og faldende betonstykker fra nedklipning af betonelementer.
2) Ved nedrivning af kælder og fundamenter benyttes i videst muligt omfang hydraulisk betonsaks, som er en støjsvag metode. Betonen køres fra byggepladsen i store stykker, så larmen fra at hugge det i mindre stykker fjernes fra området.
3) De nødvendige støjkilder på byggepladsen placeres med hensyn til nabobygninger og om nødvendigt etableres der støjafskærmninger.
4) Der er sat en kraftigere plastik op på højhus 2 ift. den, der blev brugt på højhus 1. Det skulle gerne bevirke mindre støj, når plastikken river sig løs i kraftig blæst.

Når plastikken river sig løs pga. kraftig blæst, bliver der afsat fuldtids ressourcer på at sætte det fast igen. Det kan dog først lade sig gøre at sætte plastikken fast, når vinden igen er stilnet af – ellers blæser den op igen med det samme. Så selvom det på overfladen kan virke som om, at vi ikke gør noget for at stoppe den flagrende plastik, så er vi fuldt opmærksomme på at sætte den fast, så snart det igen er muligt.

Løsrivelsen af plastik er værst, mens huset er højest, fordi det blæser mest i højden. Så jo flere etager, der rives ned, jo mindre kan vinden få fat i plastikken og rive den løs.

Arbejdstider på byggepladsen:
Støjende arbejde: kl. 07.00-18.00
Særligt støjende arbejde: kl. 08.00-16.00

Du kan læse mere om, hvad vi gør for at begrænse støjen + retningslinjerne for støjgrænser her