Om renoveringen

Billede af Brøndby Strand i S/H

PCB i højhusene
I perioden 2010-2012 blev miljøgiften PCB registreret i fugerne på fem af Brøndby Strand Parkernes 12 højhuse. På baggrund af fundet af PCB blev Landsbyggefonden spurgt om støtte til renoveringen af højhusene. Landsbyggefonden vil kun yde støtte til renoveringen af højhusene, hvis der er en fælles helhedsplan for alle syv afdelinger i Brøndby Strand Parkerne. Helhedsplanen omfatter de PCB-ramte højhuse, de PCB-fri højhuse, lavhusene, udearealerne og i begrænset omfang rækkehusene.

Designkonkurrence
I efteråret 2013 udskrev de syv boligafdelinger en designkonkurrence. Vinderen af designkonkurrencen skal tegne de overordnede principper for helhedsplanen og renoveringen af Brøndby Strand Parkerne. I sommeren 2014 blev Team DOMUS (bestående af DOMUS arkitekter, tegnestuen BCVA, Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og urban design samt MOE rådgivende ingeniører) valgt som vinder af designkonkurrencen. Team DOMUS har siden da arbejdet på en designmanual for Brøndby Strand Parkerne.

Læs de foreløbige designmanualer her:
Foreløbig designmanual for helheden

Foreløbig designmanual for lavhuse

Foreløbig designmanual for højhuse

I løbet af efteråret 2015 forventes designmanualen at være endelig færdig. Designmanualen skal bruges af de kommende totalentreprenører, der skal stå for selve renoveringen.

Visionen
Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe en ramme for udviklingen af et sammenhængende og levende boligområde med en stærk identitet i et tæt samarbejde mellem boligafdelingerne. Visionen for Brøndby Strand Parkerne handler om at skabe et sammenhængende fysisk udtryk med et højt kvalitetsniveau og om at skabe nye og bedre forbindelser inde i området såvel som fra Brøndby Strand Parkerne og ud til de nærliggende områder. Boligområdet skal være et trygt og godt sted at bo. Der skal skabes gode boligkvaliteter for alle grupper af beboere i alle livsfaser. Dvs., der skal skabes et udbud af varierede boligtyper.

FAKTA


Hvis du vil vide mere om renoveringen kan du kontakte HP4 Kommunikation.

Skriv til: dck@dabbolig.dk