Varsling: Vejret kan betyde støj fra byggepladsen efter kl. 18

Kraftig regn og vind og skiftende vejrforhold kan betyde, at nedrivningsarbejdet (og dermed støj) i ekstraordinære tilfælde vil kunne gå ud over de fastlagte arbejdstidspunkter.

Hvis entreprenøren vurderer, at der er en sikkerhedsrisiko ved at stoppe arbejdet kl. 18, så er arbejderne nødt til at færdiggøre den del af arbejde, de er i gang med – også selvom det kan betyde, at de er nødt til at arbejde senere end de aftalte tidspunkter.

Det kan fx være, hvis de er i gang med at nedtage et stort betonelement, men bliver uventet afbrudt af så meget regn eller kraftig vind, at de er nødt til midlertidigt at stoppe arbejdet. Hvis der er en sikkerhedsrisiko ved at lade betonelementet sidde på huset, er man nødt til at få det hejst ned, inden byggepladsen lukkes. I sådanne nødstilfælde kan man blive nødt til at støje til efter kl. 18.
Risikoen for, at vejret kan forlænge arbejdstiden på byggepladsen, falder proportionelt med, at etagerne nedrives, idet nedrivningen af de øverste etager er mest påvirkelig pga. vindforhold i højden.

Sikkerhed frem for alt
Det er vigtigt at understrege, at der udelukkende vil være tale om relativt få ekstraordinære tilfælde – det er ikke en udvidet arbejdstid, som entreprenøren, Kingo Karlsen skal kunne regne med.
Når entreprenøren planlægger nedrivningen, tager han naturligvis også vejret og vindretningen i betragtning. Alligevel kan det danske vejr, som vi alle ved, være så hurtigt omskifteligt, at det på ingen tid kan skifte om.
”Sikkerheden for beboere og andre, der passere eller befinder sig på byggepladsen, er det absolut vigtigste. Derfor kan vi være nødt til at skulle arbejde over, hvis vi vurderer, at det ikke er sikkert at lade en opgave vente til dagen efter. Så snart opgaven er afsluttet og sikkerheden dermed igen er etableret, stopper vi naturligvis med at arbejde og larme. Vi ved godt, at larmen fra byggeplads kan genere, og derfor vil vi naturligvis også gøre alt, hvad vi kan for at holde os inde for den aftalte arbejdstid. Det er også i vores interesse,” siger Nico Jørgensen, der er projektleder på nedrivningen fra Kingo Karlsen.
Kingo Karlsen vil desuden løbende registrerer de tilfælde, der går ud over den fastlagte arbejdstid og forklare på det næstkommende møde med bygherrerne.

De aftalte arbejdstider
I den VVM redegørelse, der er godkendt af kommunen og boligorganisationerne, er følgende arbejdstider vedtaget.
Alm. arbejde og støjende arbejde: kl. 7-18 i hverdagene
Særligt støjende arbejde: kl. 8-16 i hverdagene

Forskellen og definitionen på de to typer, kan du læse i den store FAQ stk. 16 her

Har du yderligere spørgsmål til nedrivningen er du meget velkommen til at kontakte HP4 kommunikationsmedarbejder, Sarah Ehrenreich, på 21 89 98 91 / sze@fa09.dk